Perwakilan diplomatik dan konsuler seringkali dilakukan dalam bahasan yang sama. Penyebutan ini sendiri lekat dengan keterwakilan Negara-negera di dunia dalam […]

Setiap negara-negara merdeka di dunia ini ada sekitar 190 yang secara de jure dan de facto dianyatakan sebagai bangsa berdaulat, maka […]